Microsoft® Word Wiewer 97-2000 (4,2 Mb)


Viktigt!

Denna hämtningsbara fil är avsedd för användare som inte har Word,
och ger dem möjlighet att öppna och visa Word 97- och Word 2000-dokument.

Med Microsoft® Word Viewer 97/2000 kan Microsoft Word-användare dela dokument
med dem som inte har Word, och användare utan Word kan öppna och läsa Word-dokument.
Med den här produkten kan man också publicera Word-dokument med mycket formatering
på Internet så att även personer utan Word kan ta del av dem.
Visningsprogrammet gör också att användare kan läsa och skriva ut dokument som skapats
i ett ursprungligt Word-format även om de själva inte har Word. Användarna kan zooma,
se disposition och visa sidlayout, sidhuvuden/sidfötter, fotnoter och anteckningar.

 

Systemkrav för Word Viewer
En persondator med en 486-processor eller högre
Operativsystemen Microsoft Windows® 95 eller Microsoft Windows NT® Workstation 3.51 el senare
4 MB minne för Windows 95 (8 MB rekommenderas)
12 MB minne för Windows NT Workstation
7 MB ledigt utrymme på hårddisken (9 MB ledigt för installation)
Bildskärm med VGA eller högre upplösning
Microsoft Mouse eller kompatibelt pekdon

 

Så här installerar du uppdateringen

Skriv ut den här sidan om du vill kunna läsa den när du har kopplat från anslutningen.
Hämta filen från denna sida genom att klicka på länken ovan och följ sedan instruktionerna i dialogrutorna.
Starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på programfilen wd97vwr32.exe på din hårddisk.
Installationsprogrammet för Word Viewer 97 uppmanar dig att välja mapp där Word Viewer ska installeras.
Standardmapplatsen för Word Viewer är <enhet>:\Program\WordView i ett Windows 95/98-system (<enhet>:\WordView i Windows NT 3.51).
Klicka på "Installera" när du vill installera Word Viewer 97/2000.
Om installationsprogrammet för Word Viewer hittar Word version 6.x eller senare i systemet,
uppmanas du att bestämma vilket program som ska öppna Word-dokument som standard.
Det är standardprogrammet som används för att öppna filer med filtillägget .doc när du dubbelklickar på dem i Windows 95.
Om du väljer "Öppna med Word" betyder det att Word för Windows används som standard när du öppnar Word-filer.
Om du väljer "Öppna med Viewer" betyder det att Word Viewer används som standard när du öppnar Word-filer.

Obs! Om du väljer alternativet "Öppna med Viewer" och sedan vill återställa Word som standarddokumenthanterare för Word,
måste du avinstallera Word Viewer och sedan starta Word så att dess registerinformation kan återställas.
Mer information finns i "Installation och underhåll" i Word Viewer 97 Viktigt.doc som installerades med visningsprogrammet.
Instruktioner:

Gå till mappen där du installerade Word Viewer och kör WordView.exe. Du uppmanas att hämta ett Word-dokument.