Styrelsen!


Ordförande
Thomas Malmgren
070 - 376 79 62
Kassör
Björn Lindén
070 - 521 94 58
Sekreterare
Susanne Sjöberg

Suppleant 1

Suzanne Friberg
Suppleant 2
Adam Åstmar

 


Valberedning


Benny Olofsson
070-272 06 59
Vakant

Festkommittén


Jessica Flod Malmgren
070 - 352 64 00
Marion Kloppenburg
Carina Hagstrand
Britt-Marie Ek
070-836 94 79


Fancy Feets Stadgar

Protokoll från konstituerande föreningsmötet 2007-08-23
Verksamhetsberättelse 2007
Protokoll från årsmötet 2008-02-23
Verksamhetsberättelse 2008
Protokoll från årsmötet 2009-02-21
Protokoll från extra årsmötet 2009-03-27
Verksamhetsberättelse 2009
Protokoll från årsmötet 2010-02-27 - Bilaga 1
Verksamhetsberättelse 2010
Protokoll från årsmötet 2011-02-26 - Bilaga 1
Verksamhetsberättelse 2011
Protokoll från årsmötet 2012-02-25
Verksamhetsberäöttelse 2012
Protokoll från årsmötet 2013-02-23