Uppvisning Brahefestivalen (Smeagårds lagård Horda) 2007-09-15
Musik: Buckersfield - Värnamo