Kurs Värnamo - 2007-05-28
Vikarierande instuktör - Björn Lindén